Naar inhoud Naar navigatie
Logo LBG Ulft
klaar voor het moderne bouwen

Toekomstvisie LBG

Toekomstvisie

Meer dan welke branche ook wordt de bouw getroffen door de economische crisis. Ook wij ondervinden daar hinder van. Maar nog steeds kunnen wij ons goed handhaven. En dat is in de eerste plaats te danken aan het vertrouwen dat vele trouwe klanten in ons blijven houden. Daar zijn wij onze klanten ontzettend dankbaar voor. Op de tweede plaats zal het zeker ook te maken hebben met het beleid dat wij voeren, dat wil zeggen wij leveren goede kwaliteit, volgens afspraak en tegen een redelijke prijs. En dat zullen we blijven doen.

Prijsbeleid
Wat we niet gaan doen is prijs stunten. Natuurlijk staan de prijzen onder druk. En hebben we maatregelen genomen om tegen een gunstigere prijs aan te kunnen bieden. Maar wij hebben wel zo onze grenzen. Uiteindelijk willen wij wel graag kwaliteit blijven leveren. Door voortdurende prijsdruk komt op een gegeven moment de kwaliteit en uiteindelijk de veiligheid in het geding. Dat is iets dat wij nooit willen laten gebeuren.

Voorheen waren wij meestal de aanbieder met de gunstigste prijs. Tegenwoordig bestaat het dat sommige partijen onder de kostprijs menen te moeten verkopen. Dat mag, dat is ook marktwerking. LBG Ulft doet daar in ieder geval niet aan mee. U bent natuurlijk vrij om voor zo’n korte termijn verleiding te kiezen. Maar denkt u wel na met wie u in zee gaat. Krijgt u wel de kwaliteit waar u recht op heeft. Kent u die partij wel goed genoeg. Denk ook aan wat uw garantieverklaring waard is wanneer zo’n partij over een jaar misschien niet meer bestaat.

Wist u dat…
wij meer aanvragen krijgen dan we aankunnen. Daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken. Het betekent echter wel dat we prioriteiten moeten stellen. Kansrijke aanvragen krijgen altijd voorrang. Duidelijke aanvragen worden sneller offerte dan vage puzzles. Aanbestedingen hebben bij ons minder prioriteit. Zeker wanneer er prijs wordt opgevraagd bij veel partijen. Toch willen wij ook graag zo veel mogelijk offertes uitbrengen voor aanbestedingen. U kunt ons daarbij helpen. In plaats van een grote hoeveelheid tekeningen te sturen en ons zelf alles te laten uitzoeken, zouden wij het prijs stellen wanneer u een materiaalspecificatie bijvoegt. Dat scheelt ons enorm veel tijd. Het uitzoeken is voor ons veel meer werk dan het eigenlijke calculeren. U krijgt daarmee dan ook veel sneller uw offerte.

Toekomst
Ondanks deze voor veel bouw- en bouwgerelateerde bedrijven moeilijke jaren, blijven wij positief over de kansen in de bouw. Er zal minder gebouwd worden. Daar zal de het aanbod zich op aanpassen. Maar de vraag naar andere gebouwen, modernere gebouwen, die zal blijven. Ook daar zal het aanbod zich op aanpassen.
Wij spelen in op sommige veranderingen en blijven tegelijkertijd vasthouden aan onze kracht. Zo zijn wij u nu optimaal van dienst, en zo zullen we u over een paar jaar nog steeds optimaal van dienst zijn.