Naar inhoud Naar navigatie
Logo LBG Ulft
klaar voor het moderne bouwen

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechterlijk door LBG Ulft BV beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LBG Ulft BV.


Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door LBG Ulft BV met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. LBG Ulft BV kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins. LBG Ulft BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan LBG Ulft BV niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan. 


Linken

Het linken naar onze website is onder voorbehoud toegestaan mits u hiervan schriftelijk of per e-mail melding van maakt, waarna LBG Ulft BV het recht voorbehoud deze link op verzoek te laten verwijderen of aanpassen. Persoonlijke gegevens LBG Ulft BV zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf. LBG Ulft BV houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.